Marukalthan vilai – Karthikaivadalai – Melasoorankudi – Asaripallam M.C – Thammathukonam – Konam – Thalavaipuram – Municipal Colony – Koothendadu (Muventhan Nagar) – A.R. Camp Road – Patakasaliyanvilai – Kalainagar – Kunjanvilai – Vallankumaranvilai – Kanabathinagar – NGO Colony – Kovilvilai –…

read more

Palathur – Chemponkarai – Mela Krishnan puthoor – Pillayarpuram – Kesavanputhoor – Nangooranpilavilai – Elanthiyadithattu – Kattadithattu – Maniketti Pottal – Udaiyappankudierupu – Pallam – Keela Udaiyappankudieruppu

read more

Poovankudiyeruppu – Pazhavilai – Tharavilai – Kidangankaraivilai – Puthukudieruppu – Thoppankudiyeruppu – Vellmodivilai – Sundapattivilai – Maniyanvilai – Keerivilai – Tickilanvilai – Pottal Junction – Vathakaivilai – North Soorankudi – Thattanvilai – Vellalanvilai – Vairavilai – Aathikattuvilai – Keezhamavilai – Perunkulam –…

read more

Karungalivilai – Sathanvilai – Ammandivilai – Thivanda kottai – Vellamodi – Sri Krishnapuram – Alankottai – Ganapathypuram – Karavilai – Vaira Kudieruppu – Adara vilai – Mela Dharmapuram – Eathamozhi – Ammachiyar kovilvilai – Kalluverianvilai – Melaputhoor – Puthoor – Pilavilai –…

read more